De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Het te betalen bedrag wordt eerst verrekend met uw zorgverzekeraar. Op de factuur die u ontvangt staat alleen het verschil vermeld dat u moet betalen.

Tandartspraktijk Wessels heeft de administratie uitbesteed. Dat betekent dat u de rekening thuisgestuurd krijgt van Infomedics. U moet de rekening aan Infomedics betalen. Voor vragen over de nota kunt u kontakt opnemen met Infomedics of kijk op www.uwnota.nl

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing. Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijze

De factuur krijgt u van de Infomedics. Deze kunt u via overschrijving overmaken aan het Infomedics. De rekening vindt u vermeld op de factuur van het Infomedics.

De tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Materiaal- en techniekkosten

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg