Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Telefonisch bereikbaar

U kunt ons dagelijks bellen tussen 8.00 en 15:00 uur op T 0570 521711. Na 15:00 uur tot 17.00 uur is voor spoedgevallen de praktijk te bereiken op M 06 42662282.

Informatiepunt en klachten regeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Afspraken wijzigen

Wilt u een gemaakte afspraak wijzigen of annuleren. Dan kan dit uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande datum en alleen telefonisch. Wijzigingen per mail kunnen wij helaas niet accepteren.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg